دوره امواج الیوت

دوره الیوت در ۱۰ جلسه برگزار می‌شود. اولین جلسه به تعریف الیوت، اصول اولیه، حالت امواج، امواج انگیزشی، امواج اصلاحی و انواع سبک‌های الیوت اختصاص پیدا کرده است. در جلسه دوم، قوانین امواج الیوت و نحوه رعایت این قوانین به طور کامل شرح داده می‌شود. در جلسه سوم به امواج اصلاحیو انواع آن، اعم از زیگزاگ، مسطح و فلت پرداخته می‌شود. امواج قطری، امواج پیشرو و امواج خاتمه‌دهنده از جمله مباحث جلسه چهارم این دوره هستند و در جلسه پنجم به مبحث فیبوناچی‌ها، از جمله فیبوناچی‌های EXP، EXT، RET به صورت تخصصی پرداخته می‌شود. مباحث جلسه ششم شامل الگوهای هارمونیک و انواع آن می‌شود و در جلسه هفتم سیستم ایچی‌موکو و نحوه سیگنال‌گرفتن از آن آموزش داده می‌شود. جلسات هشتم و نهم به آموزش کار با نرم‌افزار ADVANCED GET، که برای موج‌شماری کاربرد دارد،و چگونگی انتقال دیتا به این نرم‌افزار برای انجام موج‌شماری پرداخته خواهد شد و درنهایت، مرور و جمع‌بندی دوره را در جلسه آخر به دنبال خواهیم داشت.

تمامی حقوق برای وبسایت ErmesAcademy.com محفوظ است و استفاده از مطالب با مجوز ناشر امکانپذیر خواهد بود.